Referanser

Valentinlyst Borettslag

Omtekking av 6 høyblokker på Valentinlyst.
Totalt 3500 m2 , 1 kilometer med tekking over gesims , 30 sluk , 30 gjennomføringer m.m.

AS Byggservice er totalentreprenør.

Rotnissen Barnehage

Omtekking av buet tak på ca 80m2.Rotnissenbarnehage

Utskifting av sluk og gesimsbeslag.

 

Prinsens gate 39 (EC Dahls Eiendom v/Tom hoøen)

pg39

Jobben var på to tak fordelt på 100 og 400m2.


Det ble tilleggsisolert med 100mm paroc takisolasjon, og tekket med 1,2mm PCV folie mekanisk festet til underlaget av betong.


Leie av gategrunn og heising av varer i prinsenskrysset med 120 tonns mobilkran.


Det ble skiftet ut totalt 5 sluk i samarbeid med K.Lund, og RD-Blikk sto for alt av beslagsarbeid.

Rydningen (Privat)

ryd

Tekking av 50m2 garasje med asfaltbelegg, RD Blikk sto for beslagsarbeidet.


Jobben ble utført sommeren 2014.

Tungaveien 26 (Trondos v/Morten Forbord)

tung

390m2 med omtekking og tilleggsisolering med 50mm paroc takisolasjon.


Ramirent sto for sikring/stillas og RD-Blikk sto for beslagsarbeidet.


Utført våren 2014.

Nedre Ila 27 (Månebakken Borettslag)

ni27

Omtekking og tilleggsisolering med 240mm paroc takisolasjon.


RD-blikk sto for beslagsarbeidet. Indegård & Nypan hevet terrassedøren, og K.Lund ordnet med utskiftingen av sluk og rørstamme.

Jobben ble utført sommeren 2014.

Erkebispegården (Tradisjonsbygg Trondheim)

 

erk1500m2 med tekking av Sarnafil undertak, sveiset sammen med varmluft.


Jobben ble utført våren 2014.

 

 

 

Øysand (Blå bolig)

oys

Tekking av 100m2 med radonsperre i grunn.


Jobben ble utført tidlig 2014.

Byåsen (Møllenberg byggmesterforretning)

byaas

Tekking av 50m2 med terrasse med nedfelt renne.


Jobben ble utført høsten 2013.

Jens Tvedt v (privat)

jens

30m2 med et-lagstekking og utskifting av sluk i samarbeid med K.Lund.


Jobben ble utført Høsten 2013.

Stavset (Tres Bygg)

stavset

65m2 med et-lagstekking av asfaltbelegg på taktro med utvendig utvendig takrenne.

 

Jobben ble utført våren 2014.

 

bauder Takmembraner
byfesFestemidler
derbTakmembraner
glaIsolasjon
rdBlikkenslager
inde   Byggmester